ช่วงนี้มองไปทางไหน อะไรๆ ก็ The Twist ชวนให้นึกถึง Merry Go Around’s Twist ม้าหมุนที่เมื่อนึกถึงทีไรก็เหมือนได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กที่มีแต่ความสุข สนุกสนาน