กุ้งในโลกนี้ที่เราเอามากินกันส่วนใหญ่ มันมีกุ้งอะไรบ้าง และนอกจากเอาไปย่างห๊อมหอมแล้ว เราเอากุ้งไปทำอะไรกินได้บ้าง ไปหาคำตอบพร้อมกัน