เป็นที่รู้กันดีว่า การทำงานของลำไส้นั้นสัมพันธ์กับระบบย่อยอาหาร แต่รู้หรือไม่ว่า การทำงานของลำไส้นั้นสัมพันธ์กับระะบบภูมิคุ้มกันด้วย เพราะเหตุนี้ เมื่อลำไส้มีจุลชีพที่ดี ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจได้ด้วย