Olive Oil หรือ น้ำมันมะกอก แม้ไม่เป็นที่นิยมมากบ้านเราเหมือนเมืองนอก แต่ปริมาณการบริโภคน้ำมันมะกอกในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นทุกปีครับ

น้ำมันมะกอกมีหลายประเภท และ แต่ละประเภทก็เหมาะกับการนำมาปรุงอาหารที่ต่างกันไป ชนิดของน้ำมันมะกอกจะแบ่งตามความบริสุทธิ์​ ซึ่งวัดจากปริมาณกรดไขมันในน้ำมัน เราไปดูน้ำมันมะกอกชนิดต่าง ๆ กันเลยครับ

Extra virgin olive oil

เป็นน้ำมันบริสุทธิ์ที่มีกรดไขมันต่ำกว่า 0.8% สีเขียวเข้ม รสชาติและกลิ่นมะกอกจัด บรรจุใส่ขวดสีเข้มเพื่อป้องกันไม่ให้โดนแสง และน้ำมันจะเสียคุณภาพ Extra virgin olive oil ราคาค่อนข้างแพง

ใช้ทำน้ำสลัด ไม่นิยมนำมาปรุงแบบผ่านความร้อนเพราะมีจุดเกิดควันต่ำ ไหม้ง่าย นอกจากนั้นยังเสียคุณค่าและรสชาติไปด้วย

Virgin Olive Oil

คุณภาพรองลงมาและเป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เช่นกัน แต่มีกรดไขมันต่ำกว่า 2%

นิยมนำมาทำอาหารทุกประเภท ยกเว้นการทอดเพราะมีจุดเกิดควันสูงอยู่

Pure Olive Oil

คือน้ำมันที่ผสมระหว่างน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์กับน้ำมันมะกอกที่ผ่านกรรมวิธีเพื่อให้ทนความร้อนได้สูง จึงมีสี กลิ่นและรสชาติมะกอกอ่อนกว่าสองแบบแรก

เหมาะสำหรับทำอาหารประเภททอด

Pomace Olive Oil

เป็นน้ำมันที่ได้จากการนำเอากากมะกอกมาผ่านกระบวนการแยกน้ำมันด้วยสารละลาย นิยมใช้ในร้านอาหารเนื่องจากมีราคาถูก

เหมาะสำหรับอาหารทุกประเภท โดยเฉพาะอาหารที่ต้องผ่านความร้อนสูง เพราะเป็นน้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูงใกล้เคียงกับน้ำมันพืชทั่วไป ข้อเสียคือแทบจะไม่มีกลิ่นมะกอกเลยครับ

Note:

นอกจากน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์แล้ว ปัจจุบันมีน้ำมันมะกอกแต่งกลิ่นและรสต่างๆ เช่น น้ำมันมะกอกแต่งกลิ่นเห็ดทรัฟเฟิล พริก กระเทียม โรสแมรี ฯลฯ น้ำมันแต่งกลิ่นทำได้เองง่ายๆ ที่บ้าน โดยนำวัตถุดิบเหล่านั้นแช่ในน้ำมันมะกอกที่ให้ความร้อนเพื่อดึงกลิ่นจากวัตถุดิบออกมาในน้ำมัน หลังจากนั้นกรอกใส่ขวด เก็บไว้ใช้เป็นน้ำมันสำหรับปรุงอาหาร เหยาะเป็นท็อปปิ้งอาหารก่อนเสิร์ฟก็เด็ดครับ