ความดีงามของ เนยเห็ดทรัฟเฟิลโจลีทรัฟเฟิล คือการสูดกลิ่นอายความหอมอบอวลราวกับนั่งอยู่ในร้านอาหารในเมืองปารีส