แอตแลนติกแซลมอนเทราต์จากนอร์เวย์ ประเทศส่งออกรายใหญ่ที่ควบคุมการผลิตอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงจนถึงปลายทาง มั่นใจได้ว่า สดและปลอดภัย