Pure South Black Angus Beef กลายเป็น Must-Have Items ที่คนรักเนื้อพลาดไม่ได้ เพราะเนื้อแบล็คแองกัสที่ว่านี้ถูกเลี้ยงในพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่า สมบูรณ์แบบและเหมาะแก่การเลี้ยงวัวเนื้อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก