คิงแซลมอน หรือ Chinook Salmon สายพันธุ์ตระกูลใหญ่ของแซลมอนแปซิฟิก คำว่า King Salmon หรือ ราชาแห่งแซลมอนนั้นมาจากขนาดตัวของแซลมอนที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลนี้