บทที่หนึ่ง อ่านใจคนในตระกูล พวกลื้อ "คิดอะไรกันอยู่วะ"