ประกาศแล้ว!

ผู้โชคดี 20 ท่าน จากกิจกรรม เจ แจก จุก จุก ลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก J Gourmet ท่านละ 1 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

 

ผู้โชคดี 7 ท่าน รับ “ชุดชามสลัดพร้อมช้อนส้อมสลัด” ท่านละ 1 รางวัล ได้แก่

1 Kerati Kijmanawat

2 Nelson Wai

3 ศิริมา แซ่เลี่ยว

4 ภัทรวุฒิ ติยะไพรัช

5 Sandy Thakral

6 Kanita Preemanawong

7 ธนพล ค่ายหนองสวง

 

ผู้โชคดี 10 ท่าน รับ “เตา ZZUOM” ท่านละ 1 รางวัล ได้แก่

8 วิไลจิตต์ ตั้งนิตยวงศ์

9 ออมชญา  กุลพาธิติเอก

10 Pam Arsrairas

11 คุณจินตนา น็อกซ์

12 Chanapan Kittikasemsak

13 สิตานัน อ่อนนิ่ม

14 Dulyawat Phunkosol

15 ดารณี ตรีจรูญนิจ 

16 ลลิสา วุธรา

17 Tarpthip Sunthonpagasit

 

ผู้โชคดี รับ “Home by mister robot (Mini Robot)” ได้แก่

18 Ohmie Santrakul

 

ผู้โชคดี รับ “หม้อฮานาบิชิ” ได้แก่

19 ณัฐญา ทรงชัยกุล หม้อฮานาบิชิ 

 

ผู้โชคดี รับ “หม้อ KASHIWA” ได้แก่

20 นราวิชญ์ อุดมกะวานิช หม้อ KASHIWA

 

หมายเหตุ
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ภายในวันที่ 5 ม.ค. 65 ที่หน้าเพจ J Gourmet
- ผู้โชคดีสามารถยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 7 ม.ค. 65 ผ่าน Line : @jgourmet หรือ Inbox เพจ J Gourmet เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
- บริษัทฯ จัดส่งของรางวัล ภายใน 7 วัน หลังได้รับการยืนยันสิทธิ์
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์สำหรับผู้โชคดีที่ทำตามกติกาครบถ้วนสมบูรณ์ และยืนยันสิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า