Plant-Based Chicken Nuggets | นักเก็ตไก่จากพืช

In stock
SKU
FNE026
฿89.00
Quick Overview

นักเก็ตไก่จากพืช ไม่มีเนื้อสัตว์ในกระบวนการผลิต ปรุงรสด้วยเครื่องเทศ

Promotion
Buy 3 get 1 Free