เมื่อวัตถุดิบคุณภาพอย่างเนื้อสันคอและเห็ดพอร์ชินีกลายมาเป็น The JET Stack Burger ฟาสต์ฟู้ดจานโปรดเพิ่มรสชาติด้วยซอสเห็ดทรัฟเฟิลให้อร่อยยิ่งขึ้น